Tầm nhìn: Công ty TNHH SX TM sắt thép Ánh Hòa đến năm 2030 nằm trong top 50 kinh doanh hiệu quả nhất việt nam

Sứ mệnh: Tồn tại và phát triển bằng cách tạo dựng niềm tin vững chắc cho tương lai. Mang lại giá trị bền vững cho xã hội

Giá trị cốt lõi: Chất Lượng Sản Phẩm Là Trọng Tâm. Lợi Ích Khách Hàng Là Chủ Chốt. Thu Nhập Nhân Viên Là Trách Nhiệm. Chia Sẻ Công Đồng Là Nghĩa Vụ

Triết lý kinh doanh: Sắt Thép Ánh Hòa – Giá Trị Của Sự Bền Vững

Thành Tựu:

Đạt Chứng Nhận Quản Lý ISO 9001 – 2015