Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX-TM SẮT THÉP ÁNH HÒA

Tên Tiếng Anh: ANH HOA STEEL IRON TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp : Mã số doanh nghiệp 3701335722, Đăng Ký Lần Đầu Ngày 05 Thang1 Năm 2009. Đăng ký thay đổi lần thức 5 Ngày 15 Thang 9 Năm 2017

Địa Chỉ Trụ Sở Chính: CÔNG TY TNHH SX-TM SẮT THÉP ÁNH HÒA- CN MỸ PHƯỚC ĐỊA CHỈ QL13, Khu Phố 4 , Phường Mỹ Phước . Thị Xã Bến Cát , Tỉnh Bình Dương

  • Số điện thoại : 0274 3556445 – 446 – 447 – 448
  • Email: satthepanhhoa.vn@gmail.com
  • Website : www.satthepanhhoa.vn